Pages

Arabic Text and meaning of As salamu alaikum, Wa alaikumu s salam wa Rahmatullahi wa Barakatuh, Jaza Kumullah Khaira english Translation and literal transliteration