Pages

What is Tablighi Jamaat ki haqeeqat kya hai,Maulana Manzur Nomani ka Aitarazat par Jawab iske naam ke bare mein,and its name

Huzure Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ke kam ko sare Alam mein Zinda karne ki Musalmanon ki ek Tahreek hai. Iska koi Nam nahi Rakha gaya tha lekin logon ne ise Tablighi Jamaat pukarna shuru kiya.Aur yeh isi naam se mashhoor ho Gaya.