Pages

Maulana Ilyas Malfoozat Ilm O zikr Amal Knowledge action Dhikr


Ilm aur amal.............Knowledge and Action..............

Maulana ilyaaz saab [rh] Farmate the ke "ilm se amal paida hona chahiye............... aur amal se zikr ..............paida hona chahiye,................................jabhi ilm hai, aur agar ilm se amal paida na ho toh sarasar zulm hai...............................

Aur amal se Allah ki yaad dil mai na paida hui toh fusfusa hai .................aur zikr bila ilm bhi fitna hai."