Pages

Dawat ke kaam ke liye Dil ki Fikr aur Dard Ki Misaal


Bismillah Hir Rahmanirraheem

Yeh mazmoon Maulana Abdullah Hasni Rahimullah* k eek taqreer se maKhooz hai 
Jo Mahnama Tameer Hyat 25 fef 2013 ke shumare ka hai.
Pura Shumar Nadwa ki website par hai Zaroor padhein Is link par http://www.nadwatululama.org/upload-file/disp.php?act=URDU

Is page mein Maulana ne farmaya  ki dawat ke kam karnewale ulma ko khitab kiya hai.
Is page mein who yeh farma Rahe hain ki Dawat ke kaam karne ke liye Andar ki lagan aur kudhan ummat ka dard zaruri hai
Is silsile mein unhon chaar buzurgon ki missal dee hai
1.     Maulana Ilyas Rahimullah
2.     Maulana Yusuf Rahimullah
3.     Maulana Karamat Ali Jaunpuri Rahimullah
4.     Syed Ahmad Shaheed Rahimullah
Unhone kaha ki unke andar ke lagan aur AAG ki wajah se Allah ne unse deen ka kaam liya.
Allah Ham sab ko Amal ki Taufeeq Naseeb Farmaye .
Mujh  Siahkar ke liye Khas dua ki darkhast hai 

Maulana Abdullah Hasni Rahimullah* 30 jan 2013 ko apne malik e haqeeqi se ja mile. Maulana ek zabardast Aalim aur Daee the. Allah unko jannatul firdaus naseeb farmaye Ameen
Is Shumare mein unpar kai mazmoon hai. Padhe bada nafa hoga insha Allah.Link upar hai. Click karein